آلبوم من ◂ مقدمه آیه الله سبحانی
مقدمه آیه الله سبحانی بر کتابی که در اوائل طلبگی نوشتم ولی متاسفانه در آن زمان چاپ نگردید. متن اين نامه در رسائل و مقالات آيه الله سبحاني ج 6 ص 401 و 402 و نيز در لينك زير موجود است: http://imamsadeq.com/ar/index/book?bookID=177&page=14#399